Bản quyền & Sở hữu

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website:

- Tên đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TẤN LỘC FRUIT

- Người đại diện: Ông Lê Tấn Lộc

- Email: [email protected]

2. Số Gấy phép/chứng nhận: Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Số: ‎0316444932                Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP.HCM

3. Bản quyền:

Website www.traicaytanloc.com.vn là bản quyền và thuộc sở hữu hợp pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TẤN LỘC FRUIT